Náš sbor

 

Bohoslužby v srpnu:

V sobotu 4. 8., 11. 8.  a 18. 8. bude sobotní program ve Svinově, připojí se k nám i bratři a sestry ze Zábřehu, začátek v 9:30 hodin.

25. 8. bude společná bohoslužba v Zábřehu, začátek v 9 hodin. Ve Svinově nebude v tento den žádný program.

 

Verš pro rok 2018: Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! (Žalm 33,22)

Milí přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách ostravského sboru Církve adventistů sedmého dne ve Svinově. Jsme křesťané a naše víra a věrouka pochází z Bible. Rádi Vás zde budeme informovat o novinkách ze života našeho sboru a o akcích, které chystáme. Modlitebna našeho sboru je BEZBARIÉROVÁ. Těšíme se na kontakt s Vámi! Sbor Ostrava-Svinov Svinov1Svinov2