Náš sbor

Verš pro rok 2018: Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! (Žalm 33,22)

Milí přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách ostravského sboru Církve adventistů sedmého dne ve Svinově. Jsme křesťané a naše víra a věrouka pochází z Bible. Rádi Vás zde budeme informovat o novinkách ze života našeho sboru a o akcích, které chystáme. Modlitebna našeho sboru je BEZBARIÉROVÁ. Těšíme se na kontakt s Vámi! Sbor Ostrava-Svinov Svinov1Svinov2