Náš sbor

V sobotu 23. března proběhne v naší modlitebně slavnostní bohoslužba – Památka Večeře Páně, začátek bude v 9:30 hodin.

Verš pro rok 2019: Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. (Efezským 2,19)

Milí přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách ostravského sboru Církve adventistů sedmého dne ve Svinově. Jsme křesťané a naše víra a věrouka pochází z Bible. Rádi Vás zde budeme informovat o novinkách ze života našeho sboru a o akcích, které chystáme. Modlitebna našeho sboru je BEZBARIÉROVÁ. Těšíme se na kontakt s Vámi! Sbor Ostrava-Svinov Svinov1Svinov2