Náš sbor

novorocni_program_72-01

 

Verš pro rok 2017: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. (Koloským 3,16)

Milí přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách ostravského sboru Církve adventistů sedmého dne ve Svinově. Jsme křesťané a naše víra a věrouka pochází z Bible. Rádi Vás zde budeme informovat o novinkách ze života našeho sboru a o akcích, které chystáme. Modlitebna našeho sboru je BEZBARIÉROVÁ. Těšíme se na kontakt s Vámi! Sbor Ostrava-Svinov Svinov1Svinov2