Program sobot

Sobotní program začíná v
  1. 9:30 kázání + sdílení, modlitby, chvály, příběh pro děti
  2. 11:00 sobotní škola
Datum Kázání Sobotní škola Poznámka
Skutky apoštolů
7.7. br. Rohan (Zábřeh)
1. Budete mými svědky
14.7. br. Basisty A. (Zábřeh)
2. Letnice
21.7. br. Dubický (Zábřeh) 3. Život v rané církvi  
28.7. br. Rohan
(Mar. Hory)
4. Bůh vede svou církev
4.8. s. Poláková E.
5. Pavlovo obrácení
11.8. s. Hotová A.
6. Petrova služba
18.8. br. Fürst F.
7. Pavlova první misijní cesta
25.8. Krajčí (Zábřeh) 8. Koncil v Jeruzalémě
1.9.  br. Gröger J.
9. Druhá misijní cesta
8.9. br. Rohan 10. Třetí misijní cesta  Památka Večeře Páně
15.9. br. Lacko
 11. Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě
22.9. s. Šohajová L. 12. Pavlovo uvěznění v Cesareji
29.9. br. Cichý V.
 13. Cesta do    Říma

Napsat komentář